Jadilah Rakan Niaga Kami

Jadilah Rakan Niaga Kami

Membina suatu ekosistem yang memanfaatkan pengurusan Wasiat

Willkey bukan sahaja boleh dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menjejaki Wasiat seseorang si mati, tetapi juga merupakan suatu kemudahan untuk para peguam dan penyedia perkhidmatan penulisan Wasiat bagi mendaftarkan Wasiat klien mereka. WillKey menggalakkan sesiapa sahaja, sama ada pewasiat mahupun peguamcara agar mendaftar dan menyimpan Wasiat mereka dengan WillKey. Dengan cara ini, proses carian akan menjimatkan masa dari sudut jangka masa panjang.

WillKey mewujudkan suatu ekosistem bagi pewasiat, wasi dan benefisiari dengan menjalin kerjasama erat dengan agensi-agensi yang membantu klien dalam menulis Wasiat dan mengurus pelaksanaan Wasiat, amanah dan pentadbiran harta pusaka mereka,

Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana hendak menjadi rakan niaga kami, sila hubungi: admin@mywillkey.com