Perutusan Pengarah

www.mywillkey.com

Setelah mendapat manfaat lebih daripada 30 tahun dalam resolusi pertikaian sebagai peguam, saya melihat banyak pertelingkahan terhadap harta benda. Beberapa pergaduhan ini adalah hak warisan yang boleh dielakkan sekiranya mempunyai wasiat.

Walau bagaimanapun, meskipun anda mempunyai wasiat, masalah akan timbul sekiranya ia tidak dapat dijumpai. Oleh itu, setiap saat dan waktu, anda akan melihat iklan yang dikeluarkan di akhbar dan majalah untuk peguam mencari maklumat mengenai keberadaan Wasi tertentu.

Wasiat yang dibuat, boleh hilang kerana banyak sebab. Wasiat juga boleh dicuri atau dimusnahkan tanpa orang yang membuat wasiat pernah mengetahui mengenainya apabila tiba masanya.

Dengan tujuan untuk menghalang pertelingkahan yang tidak perlu berhubung dengan wasiat atau wasiat yang hilang, idea mewujudkan sebuah pusat pendaftaran untuk wasiat telah diwujudkan. Walau bagaimanapun, saya mengambil masa beberapa tahun untuk idea itu diterjemahkan ke dalam tindakan dan akhirnya pada tahun 2015, langkah-langkah aktif telah diambil bersama dengan rakan sekerja saya yang juga seorang peguam, untuk membentuk sebuah syarikat menaikkan pendaftaran pusat utama Malaysia yang lengkap dengan peti besi dengan teknologi anti-kebakaran.

Adalah menjadi harapan saya bahawa Will Registry ini akan menyelamatkan banyak keluarga daripada pertikaian yang tidak perlu ke atas hak warisan, dan jika ia dapat menyelamatkan segala pertelingkahan dan pergaduhan, saya akan gembira. Selaras dengan keinginan ini, usaha dibuat untuk memastikan kos perkhidmatan kami adalah serendah mungkin supaya ia mampu untuk semua orang.

Su Tiang Joo

Pin It on Pinterest

Need Help? Chat with us